Jogi információk

1. Adatkezelési tájékoztató

A Floyd&Harris IT kft. mint jelen oldal üzemeltetője alapvetően nem az Önök Személyes Adatainak a kezelésbe vételében érdekelt, mert elsődleges célja az üzleti tevékenységek gyakorlása az üzleti életben működő szereplők számára.

Ennek ellenére az ATASI®GDPR előírásainak megfelelően minden jogi és nem jogi személy számára ugyanazokat a jogokat és lehetőségeket biztosítja, mint ami egy érintetteket magánszemélyként illetne meg a GDPR alapján. A rendszerünk ennek megfelelően kizárólag a regisztrációhoz szükséges és az üzleti adatokat kéri be, és azokat is kizárólag a számlázás és az oklevelek kiállításának az érdekében.

A Floyd&Harris IT Kft. az Önök adatait kizárólag abból a célból használja fel, amihez hozzájárultak. A jogszabályok és az ügyfélkapcsolati munka színvonalának a biztosítása érdekében az adatokat az alábbi vállalkozások ismerhetik meg:

 • Augmented Standard Institute Alapítvány: A kérdések, válaszok megválaszolásában nyújtanak segítséget ezen az oldalon keresztül.
 • Revext Bt: A rendszer üzemeltetője, az Adatbázisban végzett egyedi beállítások, javítások elvégzése.
 • Quattro Benevento Bt: Ügyfélszolgálati munkatársak bizosítása
 • Vitelco Kft: Könyvelés
 • KBoss.hu Kft: A Szamlazz.hu online rendszer üzemeltetője, a számlák kibocsátója

2. Az ATASI® védjegyek és szerzői jogok használata

Az ATASI® védjegy által védett kutatás és fejlesztés, valamint termékek Szellemi Tulajdont képeznek, ebbe beleértve a védjegyeket, szerzői jogokat. Ezen jogokról, és azok használatának a lehetőségeiről az alábbiakban olvashat részletesebben.

Az alábbi szabályok általánosságban vonatkoznak az ATASI® módszertanokra, termékekre annak érdekében, hogy a szerződött partnerek, fejlesztők, vásárlók és mások is tisztában legyenek az ATASI® védjegyek felhasználási jogosultságaival, akár reklám, akár tanfolyamok, akár weboldalon való felhasználás céljából. A védjegyek használata minden esetben előzetes írásbeli engedélyhez van kötve, ennek hiányában történő felhasználás jogi következményekkel járhat.

A védjegyek, szerzői jogok értéknek számítanak. Kérjük, hogy tartsa be az általában is logikus szabályokat, így például azt, hogy amit nem Ön alkotott, arra ne hivatkozzon sajátként, ne idézze azt forrás megjelölés nélkül, mivel a tisztességes felhasználás a védjegy tulajdonosának az érdeke is, így az ilyen jellegű kérések teljesítése szinte bizonyosan pozitív elbírálással járhat az Ön számára.

Kérjük, hogy ennek figyelembevételével olvassa el az alábbiakat:

- reklám és üzleti célból kizárólag az ATASI Ltd. előzetes tájékoztatásával és engedélyével lehet a védjegyeket szöveges formában felhasználni. Kifejezett előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a logókat és szóvédjegyeket bármely formában felhasználni, bemutatni, közzétenni, arra hivatkozni.
- előzetes engedély nélkül a közzétett tartalmakat tilos saját célokra felhasználni, ebből a szempontból az üzleti, vagy magánjelleg nem kerül megkülönböztetésre.
- szigorúan tilos a valóságnak nem megfelelő kontextus, hivatkozás, amely a védjegyre károsan, negatívan hathat, a védjegy presztizsének rombolására irányuló szándék minden esetben jogi eljárást vonhat maga után. Különösen tilos a szexuális, faji, vallási, származási, politikai alapú, vagy tartalmú szövegkörnyezetben a védjegyekre, vagy tartalmakra hivatkozás.

Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a bejegyzett védjegyekre vonatkozó szabályozást és ne próbálják az ATASI® kifejezést sem részben, vagy egészében beilleszteni egy olyan kifejezésbe, amely hasonlít, vagy összetéveszthető a védjegyzett ATASI® kifejezéssel.

3. Védjegyek, szerzői jogok

A védjegyek lehetnek szavak, szimbólumok, logók, vagy ezek együttes rendszere. Ennek megfelelően amikor Ön egy ATASI® védjegyre, vagy szellemi tulajdonra hivatkozik előzetes engedéllyel, úgy fontos, hogy mindig a megfelelő jelzéseket használja a védjegyek, szerzői joggal védett tartalmak mellett:

- ™: védjegy, amelyet az ATASI® használ abból a célból, hogy termékeit másoktól megkülönböztesse, felhívja a figyelmet arra, hogy szolgáltatását, termékét, szlogent egyedinek, megkülönböztetőnek tartja.
- ®: bejegyzett védjegy, amely törvényi védelmet élvez a jogellenes felhasználással szemben.
- ©: szerzői jog, el nem idegeníthető jog, amely a szerző jogait védi, függetlenül attól, hogy az adott ötlet, anyag egyebekben védjeggyel, vagy bejegyzett védjeggyel is védve van-e.

A fentiekből következően minden, az ATASI® engedélyével publikált, közzétett anyag szerzői jogi védelmet élvez, amit megerősíthet az ATASI® védjeggyel való megkülönböztető védelem is.

Az ATASI® európai védjegy valamennyi szolgáltatási osztályra és számos termékosztályra is érvényes, ennek megfelelően ezen a néven kizárólag az ATASI® engedélyével lehetséges az Európai Unió és a vele szerzői jogi kapcsolatban álló országok területén a szolgáltatások és egyes termékek forgalomba hozása.

4. A Floyd&Harris IT Kft. által hivatkozott védjegyek és bejegyzett védjegyek jogosultjai:

 • Adobe, Acrobat, Distiller, PostScript az Adobe Systems Incorporated védjegyei és bejegyzett védjegyei.
 • Apache: Az Apache az Apache Foundation alapítvány tulajdona.
 • Apple: Az Apple INC bejegyzett védjegye
 • Bluetooth® : a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye.
 • Diadema betűtípus: A chrisworks tulajdona, engedéllyel felhasználva
 • IBM: az IBM corporation bejegyzett védjegye
 • Intel: az Intel corporation bejegyzett védjegye
 • IOS: a Cisco bejegyzett védjegye
 • Java: az Oracle bejegyzett védjegye
 • MAC: Az Apple INC bejegyzett védjegye
 • YouTube: szöveg és logó a Google incorporated bejegyzett védjegye

5. Jogosultságok és engedélyek

A szerzői jogok megilletnek minden szoftvert, szót, anyagot, zenét, fényképet, videót, vagy egyéb anyagot, amelyeket a Floyd&Harris IT Kft. nevében hoznak létre és értelemszerűen azonos feltétellel kerülnek továbbításra a mások által készített anyagok, idézetek, amennyiben azokat a Floyd&Harris IT Kft. idézi, linkeli, vagy beilleszti tartalomként. Ezen utóbbi esetek semmiféleképpen sem értelmezhetőek úgy, hogy az adott tartalmak eredeti jogosultságai megváltoztak.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a védjegyek, bejegyzett védjegyek, szerzői jogok alkalmazásával kapcsolatban, úgy kérjük hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a: info@ezgdpr.hu címen keresztül, hasonlóképpen kérjük, hogy engedély, vagy tudomásulvétel céljából is itt vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjük, hogy a válasz megérkezéséig ne használja a kérdéses védjegyet, bejegyzett védjegyet, vagy szellemi tulajdont, a kérés elküldése semmiféle jogot sem biztosít, avagy mentességet sem keletkeztet.

Reklám, marketing és kereskedelmi célú anyag esetében a kész anyagot is el kell küldeni jóváhagyásra a publikálás, nyomdába küldés, megjelentetés előtt. Ezen esetekben a Floyd&Harris IT Kft. írásbeli jóváhagyásának a kikérése elengedhetetlen még abban az esetben is, ha a tevékenységgel a Floyd&Harris IT Kft. egyetért.

6. Kéretlen ötletek, anyagok, zaklatások kezelése

A Floyd&Harris IT Kft. előzetes szerződéskötés nélkül nem kér, nem vár és nem is fogad be anyagokat annak elkerülése érdekében, hogy ez később bármiféle hivatkozási alapként ne szolgálhasson. Ennek megfelelően az ilyen formában beérkezett anyagokat úgynevezett GNU, azaz “public domain”-ként értelmezi, amelynek nincs szerzői jogosultsága, avagy ha van, akkor ezt a fajta beküldést az arról való önkéntes lemondásként értelmezi, ennek megfelelően az ilyen anyagokban szereplő ötleteket a Floyd&Harris IT Kft. korlátozás nélkül részben, vagy egészében sajátjaként is felhasználhatja a későbbiekben.

A fentieknek megfelelően az ilyen jelleggel e-mailben, postán, vagy egyéb úton tudomásunkra hozott ötletek felhasználása nem képezheti semmiféle jogorvoslat alapját, mivel az előzetes egyeztetés hiányában beküldött anyagok esetében, illetve a Floyd&Harris IT Kft. folyamatos fejlesztései, szerteágazó működése keretében nem lehetne bizonyítani, hogy az adott ötletet beküldő valóban elsőként jutott az adott következtetésre, vagy éppen csak értesült valahonnan a Floyd&Harris IT Kft. már folyamatban lévő fejlesztéseiről, kutatásairól, elképzeléseiről.

Összefoglalva, amennyiben a fentiek ellenére mégis így küldene be ötleteket, elképzeléseket, akkor az azzal fog járni, hogy:

- az ötlet teljes egészében a Floyd&Harris IT Kft. tulajdonába kerül, mindenféle ellentételezés nélkül,
- a Floyd&Harris IT Kft. bármilyen formában felhasználhatja az ötletét,
- térben és időben semmiféle szellemi tulajdon, szerzői jog, bizalmas adatkezelés nem illeti meg az ötlet benyújtóját.

Az erre az e-mail címre érkezett e-maileket minden esetben archiváljuk, válaszolunk rájuk, amennyiben pedig az ötletét feldolgozhatónak ítéljük meg, annyiban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

7. Az ___.ezgdpr.hu e-mail címek használatának jogosultsága

Az __@ezgdpr.hu e-mail címeket kizárólag az Floyd&Harris IT Kft. dolgozói, legközelebbi partnerei, előadói, szakmai anyagainak kidolgozói használhatják, az e-mail-eket minden esetben a saját szerverünk küldi ki.”

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy:

A bejövő leveleket Ön céges e-mail címre küldi, amely magánjellegű levelek fogadására nem használható. Ennek megfelelően a levelezés teljes tartalmát üzleti levelezésként kezeljük, amelynek kezelésére számunkra a levél megküldésével alapít jogot.
A kimenő leveleket Ön céges e-mail címről kapja, amely privát tartalmak fogadására nem használható. Ennek megfelelően a levelezés teljes tartalmát Ön üzleti és magáncélból is tárolhatja, kezelheti.

8. Cookie/süti tájékoztató

A cookiek/sütik használatának a Célja:
 • a böngésző és a szerver közötti kapcsolat biztosítása, az illegális hozzáférések kizárása.
A cookiek/sütik használatának az elutasítása esetén:
 • Nem lehet regisztrálni, illetve nem lehet az Online Audit rendszerbe bejelentkezni.
A Cookiekban/sütikben kezelt adatok és az azokhoz való hozzáférés:
 • A "session cookie-k" mások számára értelmezhetetlenek és csak azt az azonosítót tartalmazzák, amivel a szervert és a böngészőt lehet párosítani,
 • a cookiek/sütik nem tartalmaznak semmilyen analitikát, így a népszerű, szokásos analitikákat sem, és nem is használjuk fel ilyen célból azokat,
 • a cookiekat/sütiket senkivel sem osztjuk meg, és senkinek sem biztosítunk azokhoz hozzáférést.
A cookie-k/sütik élettartama:
 • Kettő óra azok elhelyezésétől számítva.
A cookie-k/sütik törlése:
 • a két óra eltelte után azokat a szerverünk és a böngésző is törli,
 • a kilépéskor azok szerver oldali azonosítója azonnal törlésre kerül.

A cookiek/sütik leírása:

XSRF-TOKEN:

Leírás:

Biztonsági cookie, aminek a célja, hogy megakadályozza a "cross-site request forgery", azaz magyarosan az "idegen oldalonról induló kéréshamisítás" nevű támadásokat. Ez a cookie azt a támadást védi ki, hogy egy idegen oldalról, vagy szoftverből ne lehessen kérést intézni a rendszerünkhöz az azonosító hiányában.

Ha nem engedélyezi ezt a cookie-t/sütit:

Akkor a rendszer Önt sem fogja felismerni, mert a cookikon kívül más adatokat nem kezelünk az eszközével és a böngészőjével kapcsolatban.

Titkosítás:

Ez a cookie egy egyedileg hashelt azonosító, amit minden oldal lekérése előtt a rendszerünk generál, és ami ennek megfelelően semmiféle Személyes Adat kezelésére sem lehet képes.

apiato:

Leírás:

Ez a cookie azt kezeli, hogy Ön éppen mit csinál a rendszerben, éppen melyik Online Auditot tölti ki, vagy hogy milyen adatokhoz jogosult hozzáférni.

A Cookie-k az alábbi információkat szolgáltathatják a rendszer számára:
 • Munkamenet előzménye, az előző oldal
 • Regisztráció során a felhasználó által bevitt regisztrációs adatokat kezelik, majd a regisztráció után törlődnek.
 • Belépés után a felhasználó azonosítását teszi lehetővé egy egyszeri, hashelt azonosító segítségével.
 • Referrer: az előző oldal elérhetősége, ami a "vissza az előző oldalra" funkció működését biztosítja.

9. Közösségi média gombok

Weboldalunk úgynevezett "közösségi média gombokat" is feltüntet, de csak abban a formában, amelyek átirányítják Önt az adott portálokra. Ezeknek a portáloknak az adatkezelésére, szabályzataira nincsen ráhatásunk, nem követjük azt, hogy Ön igénybe vette-e ezeket a szolgáltatásokat, ezzel kapcsolatban semmiféle információt nem gyűjtünk és nem is kapunk a közösségi médiáktól.

10. GDPR

Oldalaink semmiféle adatot nem gyűjtenek és kezelnek az Önök tudta nélkül.