ezCAMTM

Mit is jelentenek a piktogramok?

A felvételeket „házon belül” készítik el, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó megegyezik, nem alkalmaznak vagyonvédelmi vállalkozást a felvételek megfigyelésére és kezelésére.

A felvételeket vagyonőr vállalkozás kezeli, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó nem azonos. Ebben az esetben az Online auditban a vagyonőri tevékenységet ellátó vállalkozást is meg kell nevezni.

A felvételeket vagyonőrök figyelik meg, ebből következően nem csak az Adatkezelő tekinthet bele a felvételekbe. Az Online auditban ezekben az esetekben a személy és vagyonőri tevékenységeket ellátó vállalkozást is meg kell nevezni.

A felvételek naptári napban értett megőrzési ideje. Ez az ikon a veszélyhelyzeti videórögzítés esetén a biológiai veszélyt jelző ikonra módosul, mivel ebben az esetben ez az időtartam a veszélyhelyzet megszűnésének a napjával egyezik meg.

A felvételeket az ártatlanság védelme érdekében, továbbá vagyonvédelmi, bűnmegelőzési és bizonyítási Célból készítik, azokat egyéb Célok nevesítésének a hiányában csak akkor tekintik meg, ha szabálysértés, vagy bűncselekmény történt.

A felvételeket élet és egészség védelme érdekében készítik, azokat csak akkor tekintik meg, ha baleset, balesetveszély, egészségügyi ok, vagy egy veszélyhelyzet miatt indokolt lehet az érintettek azonosítása, vagy az események kivizsgálása.

A videórögzítést jogszabály írja elő, vagy teheti lehetővé. A videófelvételek felhasználása a jogszabályban előírtak szerint valósul meg.

A videórögzítést a Btk. szerinti különösen nagy vagyoni érték védelme érdekében alkalmazzák.

A jogszabályokban nevesített lőszer, lőfegyver, robbanóanyag, mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok őrzése miatt alkalmazzák a videórögzítést. A visszaélések elkerülése érdekében a konkrét ok a tájékoztatóban nem fog szerepelni.

A videórögzítő rendszert az érintettek jogainak a védelme, valamint vagyonvédelmi Célból üzemeltetik, ebbe beleértve az előző pontban nevesített anyagok és eszközök őrzését is.

A videórögzítő rendszert a Társasház vagy Lakásszövetkezet üzemelteti a magyar jogszabályokban nevesített jog alapján.

A videórögzítő rendszert a Munka törvénykönyvben nevesített jogalap alapján üzemeltetik.

A videorögzítő rendszert az érintettek egészségének, valamint a járvány és az egészségügyi veszélyhelyzet segítése érdekébe üzemeltetik.