ezCAMTM

Mit is jelentenek a piktogramok?

A felvételeket „házon belül” készítik el, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó megegyezik, nem alkalmaznak vagyonvédelmi vállalkozást a felvételek megfigyelésére és kezelésére.

A felvételeket vagyonőr vállalkozás kezeli, az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó nem azonos. Ebben az esetben az Online Auditban a vagyonőri tevékenységet ellátó vállalkozást meg kell nevezni.

A felvételeket vagyonőrök figyelik meg, azaz nem csak az Adatkezelő lesz az, aki a felvételekbe betekintést nyerhet. Az Online auditban ilyenkor a vagyonőri tevékenységet ellátó vállalkozást is meg kell nevezni.

A felvételek rögzítésétnek az időtartama naptári napban értve.

A felvételeket vagyonvédelmi, bűnmegelőzési és bizonyítási Célból készítik, ezért azokat abban az esetben lehet visszanézni, ha szabálysértéssel, vagy bűncselekménnyel kapcsolatos esemény történt.

A felvételeket élet és egészség védelme érdekében készítik, ezért azokat akkor lehet visszanézni, ha valamilyen baleset, egészségügyi panasz, vagy vészhelyzet miatt indokolt lehet az érintettek azonosítása, vagy az esemény vizsgálata.

A videórögzítést jogszabály írja elő, vagy teheti lehetővé az adott helyen. A felvételek felhasználása a jogszabályban előírtak szerint lehetséges.

A Btk. szerinti különösen nagy vagyoni érték védelme.

Az Európai Unió irányelvei, illetve a magyar jogszabályokban nevesített lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai és nukleáris anyagok őrzése.

A videorögzítő rendszert vagyonvédelmi Célból üzemeltetik, ebbe beleértve az előző pontban nevesített anyagok és eszközök őrzését is.

A videorögzítő rendszert a Társasház vagy Lakásszövetkezet üzemelteti.

A videorögzítő rendszert a Munka törvénykönyve alapján üzemeltetik.

A videorögzítő rendszert a veszélyhelyzeti kiadvány alapján üzemeltetik.